Per a gestionar correctament les diferents activitats, la nostra primera actuació va orientada a l’anàlisi detallat de les característiques de l’escola per adaptar-nos a les possibilitats del centre docent pel que fa a la selecció d’unes o altres activitats a realitzar.

La gestió del servei està supeditada a la nostra responsabilitat, tenint present en tot moment el tarannà de l’escola i els interessos i les necessitats tan de l’escola/AMPA com de les famílies dels alumnes inscrits a les activitats.

Tasques d'organització

• Portar a terme les diferents activitats
• Contractar els monitors/es qualificats i adients a cada grup d’edat i activitat
• Disposar d’assegurança de responsabilitat civil
• Controlar el correcte funcionament de les activitats
• Gestionar les inscripcions (cobrament de rebuts)
• Programar els objectius i continguts de cada activitat
• Disposar del material necessari
• Elaborar i distribuir el material informatiu/publicitari