Més de 90 nens participen en les activitats extraescolars esportives organitzades per elitsports a l’escola Serra de l’Obac de Terrassa.
Patinatge, multiesport, psicomotricitat, bàsquet, funny english….

basquet  patin