Durant el mes de juliol la festa de l’escuma té l’èxit assegurat. Divendres 7 de juliol la vem organitzar a l’escola Pere Viver de Terrassa per a cinc esplais de la ciutat i la propera setmana serem a l’escola la Salle Bonanova de Barcelona.